Κίτρινα_Παπουτσάκια
Σεξουαλική παρενόχληση / Βιασμός

Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.Βασικό μέρος του ορισμού είναι η λέξη «ανεπιθύμητη»

Ανεπιθύμητο άγγιγμα

Σημαντικό είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι το ίδιο με το φλερτ ή τη σχέση,όπου συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Πρόκειται για μια μη αποδεκτή πράξη, η οποία προκαλεί προσβολή και δυσφορία και μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να είναι επικίνδυνη τόσο σε σωματικό όσο και σε συναισθηματικό επί πεδο. Το θύμα μπορεί να αισθανθεί εκφοβισμό, αμηχανία, ντροπή ή απειλή.

Προσβλητικά σχόλια

Σύμφωνα με μελέτες το 85% των κοριτσιών και γυναικών στον γενικό πληθυσμό αναφέρει ότι έχει υποστεί κάποιου είδους σεξουαλικά παρενοχλητική συμπεριφορά
@iamnotadoll_project_Κίτρινα-Παπουτσάκια_yellow_hands

Πίεση λόγω εξουσίας

Από τις περιπτώσεις που καταλλήγουν σε βιασμόυπολογίζεται ότι περίπου οι μισέςσυμβαίνουν σε κορίτσια – γυναίκες ηλικίας από 12 – 34 χρονών