Μπλε Παπουτσάκια
Βία στις Σχέσεις - Ενδοοικογενειακή βία - Βulling

Είναι όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα αν άμεσα σε δύο ανθρώπους, ή μέσα στην οικογένεια ή το περιβάλλον πουζει ένας άνθρωπος ,ανεξαρτήτως βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή μεταξύ συντρόφων,κτλ. και ανεξαρτήτως αν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν στο παρελθόν την ίδια κατοικία με το θύμα

Ενδοοικογενειακή βία

Ανάμεσα στις μορφές της είναι η λεκτική, ψυχολογική βία, ο περιορισμός κοινωνικών επαφών, η οικονομική αποστέρηση, η ελαφριά ή βαριά σωματική κακοποίηση και η σεξουαλική κακοποίηση.

Βulling

Το άτομο με τη βίαιη συμπεριφορά,συνήθως πιστεύει ότι η κακοποίηση ή η βία, είναι δεκτή, δικαιολογημένη και σχεδόν απίθανο να γνωστοποιηθεί. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΙΑ

Η συμπεριφορά αυτή επηρεάζει άμεσα και τα παιδία ενώ μπορεί να δημιουργήσει και ένα μοτίβο σχετικών συμπεριφορών σε αυτά, τα οποία με τη σειρά τους, μπορεί να πιστεύουν ότι η βία είναι δεκτή και παραβλέψιμη