Πράσινα Παπουτσάκια
Βία στο Διαδύκτιο

Τα τελευταία χρόνια ο εκφοβισμός και η βία μεταξύ παιδιών, εφήβων αλλά καιμεγαλύτερων ατόμων, από τη μια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και από την άλλημεταλλάσσεται αναφορικά με τους τρόπους και τα μέσα τα οποία εκφράζετα

Cyberbullying

H κυβερνοβία και το cyberbullying είναι μια σύγχρονη μορφή εκφοβισμού η οποία
εκφράζεται μέσω του διαδικτύου και ορίζεται ως διαδικτυακή συμπεριφορά που προσβάλει, ή μπορεί να οδηγήσει σε επίθεση εναντίων της σωματικής, ψυχολογικής ή συναισθηματικής ευεξίας ενός ατόμου.

Έμφυλη βία στο διαδίκτυο

Παρόλο που η διαδικτυακή βία λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο, επηρεάζει τα θύματα πολύ στην καθημερινή τους ζωή.

Μορφές βίας στο διαδίκτυο

Ορισμένα παραδείγματα βίας στον κυβερνο χώρο περιλαμβάνουν,αλλά δενπεριορίζονται σε:

Η σκοτεινή πλευρά του Διαδικτύου

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς οφείλουν να βοηθούν τα παιδιά να εξοικειώνονται στην ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, στα social media, στους κανόνες εμπλοκής και τους κινδύνους που κρύβονται , όπως και στον κίνδυνο εθι σμού στο Διαδίκτυο και στα online video games