Ροζ Παπουτσάκια
Ακρωτηριασμών Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (FGM)

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επηρεάζει περίπου 5 μικρά κορίτσια κάθε λεπτό παγκοσμίως.

Συμβαίνει σήμερα και συμβαίνει και στην Ελλάδα ..

Πάνω από 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια που ζουν σήμερα σε 31 χώρες έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικώντουςοργάνων, αν καιμελέτες μικρής κλίμακας, αναφορές μέσων ενημέρωσης και ανέκδοτα στοιχείαδείχνουν ότιαυτόμπορεί ναγίνεταιακόμα καισε περισσότερες από 90 χώρες.

Γυναικεία δικαιώματα

Η 6η Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα μηδενικής ανοχής στονακρωτηριασμό τωνΓυναικείων γεννητικών οργάνων

@iamnotadoll_project_Ροζ Παπουτσάκια_rose

Female genital mutilation (FGM)

Ο Ακρωτηριασμός, γνωστός στα αγγλικά ως Female genital mutilation (FGM),
εμφανίζεται και στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι 180.000 κορίτσια στην Ευρώπη κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό.

Δενμπορεί να δικαιολογηθεί ως πολιτιστική ή παραδοσιακή πρακτική-είναι έγκλημακαι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων