Κόκκινα Παπουτσάκια
Εμπορία ανθρώπων

Η διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση αναγνωρίζεται διεθνώς, ως ̈σύγχρονη μορφή σκλαβιάς ̈ και ειδεχθές έγκλημα, που προσβάλει βάναυσα αφενός την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγάγοντας τον άνθρωπο σε αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος

Πορτοκαλί Παπουτσάκια

Παιδική σεξουαλική κακοποίηση / Αναγκαστικοί και πρόωροι γάμο

Ένα παιδί μπορεί να υποστεί σεξουαλική κακοποίησηστο σπίτι, το σχολείο,ή σε άλλους χώρους δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα του.Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, συνηθως από κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στο παιδί.

Μπλε Παπουτσάκια
Βία στις Σχέσεις - Ενδοοικογενειακή βία - Βulling

Είναι όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που λαμβάνουν χώρα αν άμεσα σε δύο ανθρώπους, ή μέσα στην οικογένεια ή το περιβάλλον πουζει ένας άνθρωπος ,ανεξαρτήτως βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή μεταξύ συντρόφων,κτλ. και ανεξαρτήτως αν ο δράστης μοιράζεται ή μοιραζόταν στο παρελθόν την ίδια κατοικία με το θύμα

Κίτρινα Παπουτσάκια
Σεξουαλική παρενόχληση / Βιασμός

Σεξουαλική παρενόχληση είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.Βασικό μέρος του ορισμού είναι η λέξη «ανεπιθύμητη»

Πράσινα Παπουτσάκια
Βία στο Διαδύκτιο

Τα τελευταία χρόνια ο εκφοβισμός και η βία μεταξύ παιδιών, εφήβων αλλά καιμεγαλύτερων ατόμων, από τη μια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και από την άλλη μεταλλάσσεται αναφορικά με τους τρόπους και τα μέσα τα οποία εκφράζεται

Ροζ Παπουτσάκια
Ακρωτηριασμών Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (FGM)

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επηρεάζει περίπου 5 μικρά κορίτσια κάθε λεπτό παγκοσμίως.